Spółdzielnia Kółek Rolniczych Syców

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Syców oferuje hodowcom z województwa dolnośląskiego pisklęta kurze brojlerowskie Ross 308

oraz pisklęta kurze ogólnoużytkowe Rosa 1. Zdolność produkcyjna zakładu to 28tys sztuk tygodniowo.


Adres: ul. Kępińska 35 56-500 Syców
Kontakt: tel. 62/785-28-19