Pisklęta Kura rosa

Kury rosa

Kury rosa są najbardziej popularną rasą w Polce i występują w 5 odmianach.

Najwyżej cenione są rosa 1 i rosa 5, ponieważ wywodzące się z nich kurczęta są autoseksingowe – młode kurki i kogutki różnią się barwą puchu.

  • Rosa 1 to potomstwo kury-mieszańca dwóch rodów sussexa i koguta Rhode Island Red. Jednodniowe kogutki mają jasnokremowy kolor, kurki zaś brązowy. Brązowe upierzenie ma również dojrzała kura, która w wieku 20 tygodni waży do 2 kg.
  • Rosa 5 – to wynik skrzyżowania kury Barred Rock z kogutem New Hampshire. Pisklęta są czarne, ale kogutki mają na głowach białą plamkę, dzięki czemu łatwo odróżnić je od kurek. Wyrośnięta kura ma upierzenie czarne, a wokół szyi złote. W wieku 20 tygodni waży ok. 1,8 kg.

Pozostałe odmiany rosy pochodzą z krzyżowania międzyrasowych kur Rhode Island Red x sussex z kogutami: Rhode Island Red (Rosa 2), New Hampshire (Rosa 3) i Barred Rock (Rosa 4). Kurczęta tych odmian nie są autoseksingowe.

Dorosłe kury ważą 2,5 kg, koguty natomiast 3-4 kg. Ptaki te mają tułów o prostokątnym zarysie, z dobrze rozwiniętą częścią trzewiową i umięśnioną piersią. Barwy skoków, dziobów i oczu różnią się w zależności od odmiany. Rozmaite mogą być też rysunek i kolor upierzenia – najczęściej spotyka się kury czerwone, ale występują również osobniki o ubarwieniu czarnym (rosa 5) i jarzębatym (rosa 4).

Wszystkie odmiany rosy cechują się bardzo dobrą zdrowotnością i wysoką nieśnością (260-280 jaj rocznie, 250 już w pierwszym roku produkcji). Jaja ważą 55-62 g, mają brązowe skorupy i wysoki procent wylęgowości, sięgający 90%. Kury rosa, w przeciwieństwie do wydajnych niosek typu lekkiego, mają silnie rozwinięty instynkt kwoczenia.