Typy użytkowe i rasy indyków

Początkowo rasą podstawowa były indyki o ciemno-brązowym upierzeniu tj. Bronz Standard – bardzo zbliżone wyglądem do dzikiego indyka.

Są najbardziej rozpowszechnioną rasą na świecie ze względu na swoje dostosowanie do przyzagrodowego wychowu. Dorosły Indor waży 9kg, a indyczka – 6kg. Indyczka średnio znosi 60 jaj o masie ok. 80g. Z tej rasy powstały m.in. indyki Bronz szerokopierśne, Małe Białe Wirgińskie, Beltsville.

Krzyżowanie międzyrasowe i międzyliniowe doprowadziło do powstania zróżnicowanego materiału rzeźnego pod względem masy ciała i przydatności rzeźnej. Na obecna chwilę rozróżniamy 3 typy: ciężkie, średniociężkie i lekkie.

Krzyżowanie międzyrasowe i międzyliniowe doprowadziło do powstania zróżnicowanego materiału rzeźnego pod względem masy ciała i przydatności rzeźnej. Na obecna chwilę rozróżniamy 3 typy: ciężkie, średniociężkie i lekkie.

Indyki w typie lekkim: są nieduże indyczka 5kg a indor 8-12kg, wcześnie uzyskują dojrzałość płciową i znoszą dużo jaj. Nieśność zaczynają w 30 tyg. życia, okres nieśności trwa 24 tygodnie, w ciągu którego znoszą średnio 115 jaj. Do tej grupy zalicza się Bronz i Białe szerokopierśne, Bronz Standard i mały biały Beltsville.

Indyki w typie średnim: charakteryzują się większa masą ciała indor – 12-16kg, indyczka – 8,5kg, później uzyskują dojrzałość płciową. Nieśność zaczynają w wieku 31-33 tyg życia i trwa ona ok. 24 tyg, w ciągu której znoszą ok. 100jaj. Do tej grupy zalicza się indyki Białe Szerokopierśnie i Bronz Szerokopierśny.

Indyku w typie ciężkim: masa ich dochodzi do 15kg u indyczki, natomiast indory osiągają masy ok 25kg. Stosunkowo późno zaczynają nieśność bo w 34 tygodniu życia i trwa ona 14-16 tyg. Znoszą około 40 jaj. Lżejsze indyczki ważące ok 10 kg sa w stanie znieść więcej jaj ok 75 przez 22 tygodnie nieśności. Zaliczamy do nich najcięższe rody indyków Białych Szerokopierśnych i Bronz Szerokopierśnych.

Krzyżowanie międzyrasowe i międzyliniowe doprowadziło do powstania zróżnicowanego materiału rzeźnego pod względem masy ciała i przydatności rzeźnej. Na obecna chwilę rozróżniamy 3 typy: ciężkie, średniociężkie i lekkie.

Najczęściej wybierane przez hodowców polskich sa pisklęta:

  • ciężkie: BIG 6, Nicholas 700, Hybrid Euro FP, Hybrid Converter
  • średniociężkie: BUT *, But 9, Hybrid Grade Marker, Nicholas 300

lekkie: Holly Berry