H&P Wylęg i Hodowla drobiu Roman Hasiński, Piotr Paszkowski

H&P Wylęg i Hodowla drobiu Roman Hasiński, Piotr Paszkowski oferują hodowcom z woj. śląskiego pisklęta kurze brojlerowskie Ross 308 oraz pisklęta kurze nieśne: Hy-line Brow i White. Zdolność produkcyjna zakładu to 250 tys sztuk tygodniowo.


Adres: ul. Katowicka 33 43-186 Orzesze Gardawice
Kontakt: tel. 32/221-50-22, 221-57-16